Այցելուի տեղեկատվություն

Նախազգուշացում

«Մալետտի» բժշկական կենտրոնը նախազգուշացնում է, որ կենտրոնը պատասխանատվություն չի կրում գրանցումների փոփոխությունների մասին չծանուցելու, եթե հիվանդի հեռախոսը եղել է անջատված կամ եթե հիվանդը չի պատասխանել զանգերին:

 

Ուշացումներ

Պացիենտը պետք է ժամանի կենտրոն նշանակման ժամից 15 րոպե շուտ, որպեսզի լրացնի ներկայացված փասթաթղթերը և բժիշկը ընդունի իր նշանակված ժամին: Եթե պացիենտը ուշանում է հանդիպումից կենտրոնը իրավունք ունի հետաձգել նշանակումը պացիենտի հետ համաձայնեցված մեկ այլ ժամով և ամսաթվով: Եթե պացիենտը չի կարող նշանակված ժամին գալ ապա հարկավոր է նախօրոք զանգահարել կլինիկա և տեղեկացնել առնվազն 1 ժամ առաջ: